Plaćanje računa

Uplate fizičkih lica

U saradnji sa Piraeus bankom 

Omogućili smo Vam da platite račune za grejanje, struju, telefon, kablovsku, internet ili izvršite uplate na račun.
Kod nas možete uplatiti i poreze, takse i školarine.
Možete izvršiti uplate na tekući račun kod bilo koje banke.

Uslugu pružamo u toku celog radnog vremena naših poslovnica i vikendom (radno vreme poslovnica je uglavnom do 21 - 22 časova, a na Aerodromu 00-24 časa).
 

Fizička lica mogu u svim Exclusive Change poslovnicama u toku radnog vremena naših poslovnica mogu: 

 • platiti račun za grejanje: Infostan, Informatika...
 • platiti račun za struju
 • platiti račun mobilnih operatera: mts Telekom, Telenor, VIP Mobile
 • platiti račun kablovskih operatera: SBB, IKOM...
 • uplatiti poreze, takse, školarinu
 • uplatiti sredstva-dinare na tekući račun kod bilo koje banke
 • uplatiti sredstva-dinare na tekući račun kod Piraeus banke

 

Sredstva će biti na računu primaoca prema tarifi i terminskom planu Piraeus banke:

Vreme prijema – sat i minut kada je Banka/ovlašćeno treće lice kojima je banka poverila prijem i unošenje naloga primila nalog za plaćanje i pustila ga u disponibilitet banke

Datum izvršenja – dan na koji Banka tereti račun Klijenta

Datum valute – radni dan (osim subote, nedelje i državnih praznika)

TARIFA NAKNADA PIRAEUS BANK AD BEOGRAD Fizička lica Važi od 27.02.2017. godine

 

Platne naloge, koje donosite u Exclusive Change poslovnice, izvršava Piraeus Bank AD Beograd, u skladu sa Zakonom o platnim uslugama i podzakonskim propisima koji važe u Republici Srbiji.

Postupak poveravanja poslova prijema Vaših uplata prošao je odgovarajuću proceduru pred Narodnom bankom Srbije, a sve Vaše platne naloge ova menjačnica prima u ime i za račun Piraeus Bank ad Beograd. 

 

Maksimalan iznos po platnom nalogu ne može da bude veći od 1.000,00 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije za EUR na dan prijema platnog naloga.
Isključivo radi zaštite Vaših interesa, Exclusive Change ima pravo da ne primi platne naloge koji  ne sadrže potpune instrukcije za izvršenje platne transakcije.

 

Način podnošenja i prijem pismenog prigovora korisnika na udeljenom šalteru banke

Korisnik  bankarske usluge dostavlja pismeni prigovor PIRAEUS BANCI na sledeće načine:

 1. Neposredno u poslovnim prostorijama, filijalama i udaljenim šalterima Banke

 2. Elektronskom poštom (e-mailom) na adresu prigovori@piraeusbank.rs

 3. Putem ulazne pošte na adresu: Piraeus Bank AD Beograd

                                                        Milentija Popovića 5b, Novi Beograd 11070 Srbija

                                                        Sa naznakom Prigovor

 

Obaveze zaposlenih na udaljenim šalterima

Platilac može da podnese pisani prigovor na svakom udaljenom šalteru a zaposleni na udaljenom šalteru će izdati potvrdu u propisanoj formi o prijemu prigovora s naznakom mesta i vremena prijema, kao i navođenjem imena i prezimena zaposlenog koji je primio prigovor.

 • Pismeni prigovor se podnosi popunjavanjem obrasca-formulara za prijem prigovora.

 • Zaposleni na udaljenim šalterima dužni su da pri prijemu prigovora izdaju potvrdu o prijemu prigovora.

Nakon prijema pisanog prigovora, Udaljeni šalteri su obavezni da ga istog dana dostave u nabližu filijalu Banke. Po prijemu pisanog prigovora, Banka će dalje postupati u skladu sa svojim procedurama.