Kontakt

Informacije o kursevima, valutama

Robert Dudaš - glavni blagajnik
Mob: +381 69 1700 393
E-mail:


Menadžment

Kocsor Tamás - direktor

Tóth Tibor - direktor

Karolina Herbut - direktor
Tel: +381 11 303 95 80
E-mail:


Služba ljudskih resursa, finansija i sprečavanja pranja novca

Gabriela Čapo - Prokurista
Tel: +381 11 303 95 80
Fax: +381 11 303 9581

E-mail:

Ukoliko želite da se pridružite našem timu, pošaljite svoju biografiju na


Podaci o privrednom društvu

Exclusive Change d.o.o.
Beogradska 57
11000 Beograd, Srbija
MB: 20444444
PIB: 105719945

E-mail:
Tel: +381 11 303 95 80
Fax: +381 11 303 9581